Zawody Świata

Na świecie jest bardzo wiele różnego rodzaju zawodów, które są mniej lub bardziej popularne. Nasz blog poświęcony jest im wszystkim – w szczególności skupiamy się na tych rzadkich, które pozwoli odchodzą już w zapomnienie. Jest wiele takich zawodów, które dawniej były bardzo popularne, ale z duchem czasu zostały one zastąpione przez maszyny. Do takich zaliczyć możemy kowalstwo, bednarstwo, płatnerstwo czy chociażby rękodzielnictwo. Nie pozwólmy umrzeć zawodom, które ukształtowały naszą cywilizację.

  • ,