WK Personal Risk Managers

Zatrudnienie właściwego pracownika jest jedna z takich rzeczy, która wymaga naprawdę ogromnych umiejętności. Często okazuje się, że na etapie rekrutacji podają nieprawidłowe dane. Najczęściej dotyczą one takich zagadnień jak: staż pracy, doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, wykształcenie, przebyte kursy i szkolenia, umiejętność obsługiwania programów czy też znajomość języka obcego. Przed podpisaniem umowy warto jest zająć się weryfikacją danej kandydatury, aby zatrudnić osobę, która poradzi sobie z wykonywaniem pracy już od samego początku.

  • ,