Komorniksadowytrzcianka.pl

Nasza kancelaria komornicza działa na terenie Czarnkowa. Zajmujemy się realizowaniem zadań powierzonych na podstawie ustaw o komornikach sądowych oraz egzekucjach. Wykonujemy orzeczenia sądowe w zakresie roszczeń pieniężnych, orzeczeń sądowych dotyczących roszczeń niepieniężnych, zapieczeń roszczeń, tytułów wykonawczych wystawianych na podstawie odrębnych przepisów. Sporządzamy również protokoły stanu faktycznego przez wszczęciem postępowań sądowych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy!

  • ,